Описание: C:\Users\%D1%E5%F0%E3%E5%E9 %D1%E8%E4%EE%F0%EE%E2%F1%EA%E8%E9\Desktop\Hydrobiology.jpg

       Описание: C:\Users\Сергей Сидоровский\Desktop\image004.jpg

 

Рersonal page:

Serge Sidorovsky 
Сідоровький Сергій Анатолійович (ua)
Сидоровский Сергей Анатольевич (ru)


Інженер

h-индекс – 3 (Scholar Google)
h-индекс  - 1 (Researchgate)

E-mail: serge.sidorovsky@karazin.ua
Власний сайт: http://ukraine-crustaceans.tk/

Address: Department of Zoology and Animal Ecology, School of Biology V. N. Karazin Kharkiv National University 4, Svobody Sq.,  61022 Kharkiv, Ukraine

Scientific interests - Наукові інтереси: 
- Видове різноманіття та систематика ракоподібних прісних водойм
- Екологія та зоогеографія ракоподібних 

Memberships in councils and workgroups - Членство в наукових товариствах: 
-Всесвітня асоціація копеподологів (World Association of Copepodologists)
-Українське гідроекологічне товариство

Languages – Мови:
  Russian
  Ukrainian
  English


Professional activity  - Професійна діяльність:
C 2015 р. Член бюро Харківсьго віділеня українського гідроєкологічного товариства 
С 2014 р. Консультант навчального центру «ЛандауЦентр», Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.
С 2013 р. Інженер, кафедри зоології та екології тварин, Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.
2008 – 2013: Студент, біологічного факультету, Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

Scientific grants and projects - Наукові гранти і проекти:    
2015 – 2016  Керівник  проекту з  охорони  Щитнів (Lepidurus и Triops) в  Україні і суміжних країнах  (Підтриманий фондом  охорони природ Мухаммеда бін Зайєда)
2014 – 2015 Учасник проекту з охорони Fadejewobdella quinqueannulata (Lukin, 1929) в Україніі суміжних країнах (Підтриманийфондом охорони природи Мухаммеда бін Зайєда) .

Науково-популяризаційна діяльність:
1 Жовтня - 30 листопада 2016 р.– участь у  поєкті "Пересувної виставки цікавої науки Каразінського університету" в Харківської облаті,
Україна.
26 Вересня 2015 р. – участь у акції «Ніч науки» в місті Харків,
Україна.
6 Вересня 2015 р. – участь у організаціїчетвертих  Українсько-польськийНаукових пікніків(Scientific fun) в місті Харків,
Україна.
22 Травня 2015 р. – участь у організаціїтретіх Українсько-польський Наукбвих пікніків(Scientific fun) в місті Харків,
Україна.
20 Вересня2014 р.– участь у організаціїдругих Українсько-польський Наукових пікніків(Scientific fun) в місті Харків,
Україна.
6 Жовтня 2013 р.– участь у організаціїпершихУкраїнсько-польський Наукових пікніків(Scientific fun) в місті Харків,
Україна.


Participation in Conferences - Участь у конференціях:
10.ХI Міжнародна конференція молодих науковців «Біологія від молекули до біосфери» (29 листопада – 2 грудня 2016, Харків, Україна)
9. Х Міжнародна конференція молодих науковців «Біологія від молекули до біосфери» (2-4 грудня  2015 року, Харків, Україна)
8. Харківські зоологічні читання пам’яті професора Юхима Лукина (6-10 жовтня 2014 року, Харків, Україна) 
7. Вторая международная школа-конференция, Дрейссениды: эволюция, систематика Экология, (11-15 ноября 2013 года,Борок, Россия)
6. Конференція акваріумістів (30 листопада – 1 грудня 2013 року, Харків, Україна)
5.VIII Міжнародна конференція молодих науковців «Біологія від молекули до біосфери» (3-6 грудня 2013 року, Харків, Україна) 
4.VII Міжнародна конференція молодих науковців  «Біологія від молекули до біосфери» (20-23 листопада 2012 року, Харків, Україна) 
3. Х Конференция Ассоциации гирудологов 2012 (1-5 жовтня 2012 р. Харків, Україна) 
2.VІ Міжнародна конференція молодих науковців  «Біологія від молекули до біосфери» (2011 року  Харків, Україна)
1.V Міжнародна конференція молодих науковців «Біологія від молекули до біосфери» (22-25 листопада 2010 року, Харків, Україна).


Scientific Publications and Abstracts - Наукові публікації і тезиси доповідей:
34. Сідоровський С.А. (2016) Садовий воїн. Таємне життя європейського їжака// Universitates-скарбниця інтилекту, №3 - С 22-24    
33. Сидоровский С.А. (2016) Видовое разнообразие ракообразных Харьковкой области// Материалы Международной научной конференции, <<Молодые исследователи – регионам>>  Вологда: том 1 - С. 249-249
32. Кришталь Е.Ю., Сидоровский С.А.,Тупиков А.И. (2016) Новые данные о распространении жаброногов  (Anostraca) в Харьковкой области, Украина
/ Материалы XI Международной конференции молодых ученых «Биология:от молекулы до биосферы». – Харьков: ХНУ имени В.Н.Каразина, - С. 142-143 
31. Сідоровсткий С.А. (2016) Хто такі таргани і навіщо вони нам потрібні// Universitates, №1,  – С 68-69
30. Сідоровський С.А. (2015) Мухоловка звичайна багатоногий гість// Universitates, №4,  – С 76-77
29. Сідоровський С.А. (2015) Щітні – господарі калюж// Universitates, №3, – С 76-77
28. ХоменкоА.М., Утєвський С.Ю., Сідоровський С.А. (2015). Видовий склад водяних мякунів НПП "Бузький Гадр"// Материалы конференции стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку, Шащьк, - С. 111-113
27. Утєвський С.Ю., Коваленко М.В., Сідоровський С.А., Хоменко А.М. (2015). Рідкістні види п’явок, молюсків і ракоподібних водойм Харківської облаті// Харків, - С. 32
26. Шомина П. И., Сидоровский С. А. (2015) О видовом разнообразии амфипод (Amphipoda, Crustacea) НПП «Гомольшанские леса», Харьковская область, Украина//Материалы Х Международной конференции молодых ученых «Биология от молекулы до биосферы» Харьков– С186-187
25.Сидоровский С.А. (2014).  Фауна Amphipoda (Crustacea)  Водоемов Харьковской области //Материалы первых зоологических чтений посвящённых памяти профессора  профессора  Лукина, Харьков.
24. Сидоровский С.А., Каргапольцева И.А., Холмогорова Н.В. (2014). Новая находка Lepidurus couesii Paxkaed, 1875 в России// Материалы первых зоологических чтений посвящённых памяти профессора  профессора  Лукина, Харьков.- С. 23
23.Сидоровский С.А. (2014).  Каталог ракообразных (Arthropoda:Crustacea) Харьковской области, Украина// Амурский зоологический журнал, Том 6,   №3 – С 247-252
22. Сидоровский, С. А. (2014). Amphipoda (Сrustacea) Харьковской области//Биологический вестник Мелитопольского государственного педагогического университета имени Богдана Хмельницкого, 4 (2), 59-66. http://dx.doi.org/10.7905/bbmspu.v4i2.884
21. Сидоровский С.А., Каргапольцева И.А., Холмогорова Н.В. (2014). Материалы к фауне Амфипод (Amphipoda, Crustacea) Удмуртской республіки//Вестник Удмуртского университета, Биология. науки о земле,Вып. 3 – С 78-82 
20. Сидоровский С.А., Каргапольцева И.А., Холмогорова Н.В. (2014). Новые материалы к фауне Anostraca, Notostraca, Conchostraca Удмуртской республіки// Амурский зоологический журнал, Том 6,   №1– С 12-14
19. Сідоровський С.А. (2014). Фауна ракообразных (Crustacea) НПП «Двуречанский»// Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія: Біологія №19 – С. 41-45
18. Сідоровський С.А. (2013). Ракоподібні,Тваринний світ// Червона Книга Харківської області, - Харків 
17. Брусянский И.И., Черненко А.В., Тарасюк М.В., Сидоровский С.А. (2013). Материалы к фауне Amphipoda (Crustacea) НПП «Гомильшанские леса» Харьковкая область, Украина.// Материалы VIII Международной конференции молодых ученых «Биология от молекулы до биосферы» Харьков – С. 215
16. Сидоровский С.А., Мартынов А.В., Сон М.О. (2013). Новые данные о распространении Dreissena bugencis Andrusov, 1897 в Украинских реках бассейна азовского моря// 2 международная школа-конференция, Дрейссениды: эволюция, систематика Экология, Борок,–С. 94-96
15.Коскова В.А., Вагнер, Шагун Д.М., Сидоровский С.А. (2013). Видовое разнообразие и биомасса брюхоногих моллюсков в различных биотопах р. Северский Донец, Харьковская область, Украина // Материалы VIII Международной конференции молодых ученых «Биология от молекулы до биосферы», Харьков  – С. 280
14.Сидоровский С.А. (2013). Calanoida (Copepoda) Харьковской области// Биологический вестник Мелитопольского государственного педагогического университета им. Богдана Хмельницкого, №1(7) – С. 106-112.
13.Сидоровский С.А. (2013). Cyclopoida (Maxillopoda) Харьковской области// Биологический вестник Мелитопольского государственного педагогического университета им. Богдана Хмельницкого, №2(8) – С. 280-288
12. Сидоровский С.А. (2012).  Материалы к фауне Anostraca, Notostraca и Conhostraca полуострова Ямал // Материалы VII Международной конференции молодых ученых «Биология: от молекулы до биосферы»– С. 274-275
11. Альховская М.С., Баран Ю.М., Бешевец Е.О., Сидоровский С.А. (2012). Суточные вертикальные миграции зоопланктона в р. Северский Донец НПП "Гомильшанские леса"//Материалы VII Международной конференции молодых ученых "Биология от молекулы до биосферы" - С. 243 
10. Сидоровский С.А. (2012). Урочище «Горелая долина» уникальное местообитания двух видов медицинских пиявок Hirudo medicinalis Linnaeus, 1758 и Hirudo verbana Carena, 1820 // МатериалыХ Конференция Ассоциации гирудологов 2012, - С.16-17
9.Сидоровский С.А. (2012). Фауна ракообразных солончаковых озер урочища «Горелая долина»// Определитель ракообразных по фауне солончаковых озер, LAP Lambert Academic Publishing, Харьков  – С. 60
8.Сидоровский С.А. (2012). Фауна ракообразных (Crustacea) и коловраток (Rotifera) НПП "Гомильшанские леса"// Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія: Біологія №16, – С. 105-109
7.Сидоровский С.А. (2012). Фауна Anostraca, Notostraca и Conchostraca Харьковской области // Вісник Дніпропетровського університету. Біологія. Екологія. – Вип.20, Том .2. – С. 76–79
6.Сидоровский С.А. (2012). Новая находка пресноводных жаброногов Tanymastix stagnalis и Drepanosurus birostratus (Branchiopoda, Anostraca) в Харьковской области (Украина)//Вестник зоологии, Том 46 № 1, - С. 86
5. Сидоровский С.А. (2012). Новая находка Chirocephalus shadini (Branchiopoda, Anostraca) в Харьковской области (Украина)// Вестник зоологии, Том 46 № 1, - С. 86
4.Сидоровский С.А. (2011). Новые данные о распространении пресноводной амфиподы Gmelina pusilla Sars, 1896, занесенной в Красную книгу Украины // Материалы VІ Международной конференции молодых ученых «Биология: от молекулы до биосферы». – Харьков: ХНУ имени В.Н.Каразина – С. 478-479
3.Сідоровський С.А. (2011). Нова знахідка прісноводної каланоїдної копеподи Hemidiaptomus hungaricus (Copepoda, Calanoida) в урочищі «Горіла долина», Харківська обл., Україна // Вісник зоології, Том 45 № 3, – С. 208
2. Сидоровский С.А. (2011). Первая находка  Streptocephalus torvicornis (Branchiopoda, Anostraca) в Харьковской области // Вестник зоологии, Том 45 № 4 – С. 306  

1.Сидоровский С.А, Колесникова М.Ю., Коваленко М.В., Утевский С.Ю., (2010).Видовое разнообразие зоопланктона во временных водоемах урочища "Горелая долина", Харьковская область, Украина // Материалы V Международной конференции молодых ученых «Биология:от молекулы до биосферы». – Харьков: ХНУ имени В.Н.Каразина–С. 362-363

Версия для печати
 
   
   
Контакты:
 
   
  4

 
 


   

ВебСтолица.РУ: создай свой бесплатный сайт!  | Пожаловаться  
Движок: Amiro CMS